lidmaatschap

De TVR Car Club Holland heeft één vorm van lidmaatschap. Leden die in het bezit zijn van een TVR of diegenen die niet in het bezit zijn van een TVR maar wel het merk willen leren kennen.

Alle leden zijn van harte welkom op de door de TVR Car Club georganiseerde evenementen en technische dagen.

Lid zijn van de TVR Car Club Holland betekent dat je er niet alleen voorstaat. Gezellige clubdagen, evenementen,  technische dagen, kennisuitwisseling via de website zorgen ervoor dat je er niet alleen voor staat als je TVR een mankementje vertoont (komt bijna nooit voor….) .
Het leukste en interessantste deel van onze club zijn de clubdagen. Hier ontmoet je leden waarmee je (technische) ervaringen ”live” kunt uitwisselen. En last but not least: deze dagen zijn bovenal gezellig en ongedwongen.

Daarnaast worden er allerlei leuke evenementen georganiseerd evenals binnen- en buitenlandse toerritten en circuitdagen. Voor een impressie van clubdagen kijk je op de pagina  activiteiten.

Tevens heb je toegang tot het leden-gedeelte van de website en krijg je een nieuwsbrief waar informatie wordt gegeven over het komende evenement.

Neem ook eens een kijkje in ons forum waar je nog meer te weten komt over alles wat met de clubauto’s te maken heeft. 

Aanmelden: je kan door het aanmeldingsformulier in te vullen lid worden van de TVR CarClub Holland .  Voor vragen kan contact opgenomen worden met Arnaud Witlox of per email  de ledenadministratie

Omdat de TVR Car Club de voorkeur heeft voor betaling via automatische incasso zijn deze lidmaatschappen 5 euro goedkoper in vergelijking met niet-automatische incasso.

Alle leden hebben toegang tot het beschermde gedeelte van de website en krijgen daartoe een inlogcode toegestuurd. Hiermee wordt toegang verkregen tot het uitgebreide digitale archief, oude clubbladen, ledenlijsten en aanvullende informatie over komende evenementen en technische dagen.

Opzeggen: als lid dien je schriftelijk of per email aan het onderstaande emailadres op te zeggen, uiterlijk één maand voor het nieuwe verenigingsjaar ofwel kalenderjaar.
Opzegging of vragen rond een opzegging die je mogelijk hebt kan je sturen aan de ledenadministratie: Arnaud Witlox of per email de ledenadministratie 

Contributie
De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene  Leden Vergadering en bedraagt voor alle leden momenteel € 50,00 bij afgifte van een incasso machtiging.
Voor betaling d.m.v. acceptgiro/factuur wordt € 5,00 extra berekend. De jaarcontributie voor buiten Nederland wonende leden bedraagt € 70,00.
Bij aanvang van het lidmaatschap wordt eenmalig entreegeld geheven van € 15,00.

Sprintje
Viermaal per jaar wordt het clubblad Sprintje uitgegeven in een gedrukte vorm.
De redactie van Sprintje bestaat uit:
Tiemen Oosten Contact
Mick Kleywegt   

Aanvullende informatie
Clubevenementen worden georganiseerd door de evenementencommissie.
De evenementencommissie bestaat uit:
Voorzitter: Wim van Steijn
Coördinatie: Gerard Romson
Elk lid kan het initiatief nemen een evenement te organiseren, waarbij in overleg (financiële) steun van de club kan worden verkregen.

Statuten en vereniginggegevens
De Vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Gooi- en Eemland te Amersfoort onder KvK nummer 32074326

De Statuten van de vereniging kunnen worden gedownload.  Download statuten

Bankrelatie: NL06 INGB 0002 4903 87 t.n.v. TVR Car Club Holland te Soest.
BIC: INGBNL2A