bestuurs- kroniek

Bestuurskroniek TVR Car Club Holland                                                        

2019: Tijdens de ALV in februari wordt Falco Wijnstekers verkozen tot algemeen bestuurlid. Hij vervangt Matthijs Hardy die na 11 jaar terugtreedt uit het bestuur.

2018:  Tijdens de ALV in februari vertrekt penningmeester Remy Wiggers na 18 jaar gedegen financieel beheer en wordt vervangen door Maarten van Alfen. Implementatie in maart van nieuw geïntegreerd systeem ledenadministratie, boekhouding en website om taken beter te verdelen tussen bestuursleden.

2017:  Einde jaar wordt, op basis van over meerdere jaren structureel verslechterende resultaten van de Continental Meeting, door het bestuur besloten dit evenement voor 2018 uit de kalender te schrappen. Na 36 edities is dit een moeilijk besluit.

2016:  Bestuur bestaat uit:

  • Voorzitter                : Dick Westerveld
  • Secretaris               : Arnaud Witlox
  • Penningmeester     : Rémy Wiggers
  • Voorzitter ev. com. : Cok Volgering
  • Bestuurslid             : Matthijs Hardy

2014:     Vernieuwde website www.tvrcarclubholland.nl gaat live

2013:    Cok Volgering neemt de functie voorzitter evenementen commissie over van Fred Seinen.

2012:    Dick Westerveld neemt de functie voorzitter van Wim Waardenburg over.

2009:    Fred Seinen neemt de functie  voorzitter evenementen commissie over van Govert Slob.

2008:    Wim Waardenburg neemt de functie voorzitter over van Hans Hardy en Matthijs Hardy neemt de functie van Wim Waardenburg als bestuurslid over.

2007:    Govert Slob neemt de functie voorzitter evenementen commissie over van van Ted van Hees.

2006:    Hans Hardy neemt de functie, voorzitter, van Arthur van Essen over en Wim Waardenburg de functie, bestuurslid, van Hans Hardy.

2004:    Arthur van Essen neemt de functie voorzitter van Hans Hardy over, Ted van Hees neemt de functie voorzitter evenementen commissie van Arthur van Essen over en Hans Hardy neemt de functie bestuurslid van Rob Wesselman over.

2002:    Arnaud Witlox neemt de functie secretaris van Gerco van Hoften over.

2001:    Investering van het TAG Heuer timing systeem goedgekeurd door de ALV.

2000:    Website www.tvrcarclub.nl gaat live

2000:    Hans Hardy neemt de functie voorzitter van Hugo Bloksma over en Rémy Wiggers neemt de functie, penningmeester van Hans Hardy over. De voorzitter Arthur van Essen en de secretaris van de evenementen commissie Rob Wesselman worden toegevoegd aan het bestuur. Berend Haveman gaat naar de evenementen commissie.

1998:    Herstart van TVR Car Club Holland als vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, met als bestuur:

  • Voorzitter : Hugo Bloksma
  • 1e Secretaris : Gerco van Hoften
  • 2e Secretaris : Berend Haveman
  • Penningmeester : Hans Hardy
  • Bestuurslid : Arthur van Essen

De Stichting Continental Meeting TVR Car Club Holland wordt opgeheven.

1997:     TVR bestaat 50 jaar en geen Continental Meeting dat jaar.

1995:    Oprichting van de Stichting Continental meeting TVR Car Club door Axel Tenkink als voorzitter, Frits Emmerik als secretaris en Wilhelmina Van der Voorde als penningmeester en medebestuurders.

1994:     TVR Car Club Holland heeft meer dan 100 leden.

1981:     1E Continental Meeting

1976:     Start TVR Car Club Holland met Axel Tenkink als grote trekker van de vereniging.

 

 

Laatst bijgewerkt op 20 maart 2019